Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Yabancı uyruklu öğrencilerin staj işlemleri hakkında önemli duyuru için tıklayınız.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanı karşılanmamaktadır. Bu nedenle sigortalının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yabancı ülke vatandaşının, ülkesinde sosyal güvencesi olmadığını, sağlık yardımından yararlanmadığını ve tescil tarihi öncesi 2021/25 sayılı Genelge eki listede yer alan kronik hastalıklarının bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporunu, genel sağlık sigortası tescil tarihinden itibaren 30 iş günü içinde Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından alarak ve genelge ekinde yer alan taahhütnameyi genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olan kişiler adına ayrı ayrı düzenleyerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir .

Bu duruma uyan yabancı uyruklu öğrencilerimizin gerekli işlemi yapmaları önemle duyurulur.