Bölüm MÜDEK Komisyonları

Kimya Mühendisliği Bölümü MÜDEK Komisyonları
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bölüm MÜDEK Koordinatörü:

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Bölüm MÜDEK Sorumlusu:

Prof. Dr. Tülay Durusoy                    

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MÜDEK Çalışma Komisyonu Üyesi:

Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur

 

1. Eğitim, Öğretim ve Organizasyon Komisyonu (EÖOK):

Prof. Dr. Tülay Durusoy (Başkan)

Doç. Dr. Eda Çelik Akdur

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gerçek Beşkardeş

Dr. Öğr. Üyesi K. Özlem Hamaloğlu

Öğr. Gör. Dr. Öznur Çakmak

Öğr. Gör. Dr. Erhan Şenlik

Arş. Gör. Dr. İlkay Koçer Kuloğlu

Arş. Gör. Demet Çakır

Arş. Gör. Tülay Selin Erkut

Arş. Gör. F. Neslişah Ulus

Arş. Gör. Burcu Gökçal

2. Stratejik Plan Komisyonu (SPK):

Prof. Dr. Nihal Aydoğan (Başkan)

Prof. Dr. Tijen Bozdemir

Doç. Dr. Çiğdem Kip

Arş. Gör. Duygu Yıldırım

Arş. Gör. Burcu Gökçal

3. Altyapı ve İş Güvenliği Komisyonu (AİGK):

Prof.  Dr. Hülya Yavuz Ersan (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Murat Akdoğan

Arş. Gör. Elvan Konuk Tokak

Arş. Gör. Duygu Yıldırım

Öğr. Gör. Salih Türkoğlu

Müh. Belgin Aslan

Tek. Serpil Demir

4. Anket Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme  Komisyonu (AHÖDK):

Doç. Dr. Selis Önel (Başkan)

Doç. Dr. Özge Yüksel Orhan

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle Kalaycıoğlu

Öğr. Gör. Dr. Erhan Şenlik

Arş. Gör. Dr. Murat Akdoğan

Arş. Gör. Burcu Ökmen Altaş

Tek. İ. Ozan Sarıgül                                            

5. Mezunlarla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu  (MİTK):

Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel (Başkan)

Prof. Dr. Selma Mutlu

Prof. Dr. Deniz Tanyolaç

Doç. Dr. Özge Yüksel Orhan

Dr. Öğr. Üyesi Hande Günan Yücel

Arş. Gör. Burcu Ökmen Altaş

Yük. Müh. Duygu Gülay

6. Danışma Kurulu Komisyonu (DKK):

Prof. Dr. S. Ali Tuncel (Başkan)

Prof. Dr. Zümriye Aksu

Doç. Dr. Çiğdem Kip

Arş. Gör. Sena Koç