Formlar

Laboratuvarlarda Çalışacak tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin aşağıdaki formları doldurarak bir nüshasını Serpil Demir'e diğer nüshasını ise laboratuvar sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Laboratuvar Güvenlik Eğitiminden Sonra Doldurulacak Form
  2. Öğrencilerin Mesai Saatleri Dışında Bölüm İçindeki Ortak Alanlarda Uyması Gereken Kurallar Formu
  3. Öğrencilerin Mesai Saatleri Dışında Bölümde Çalışabilmesi için Gerekli Dilekçe