Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Formlar

Laboratuvarlarda Çalışacak tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin aşağıdaki formları doldurarak bir nüshasını Serpil Demir'e diğer nüshasını ise laboratuvar sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Laboratuvar Güvenlik Eğitiminden Sonra Doldurulacak Form
  2. Öğrencilerin Mesai Saatleri Dışında Bölüm İçindeki Ortak Alanlarda Uyması Gereken Kurallar Formu
  3. Öğrencilerin Mesai Saatleri Dışında Bölümde Çalışabilmesi için Gerekli Dilekçe