İletişim

Yazışma Adresi : Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe - Ankara / TÜRKİYE
Telefon : +90 312 297 74 00 - 01
Faks : +90 312 299 21 24
E-Posta kmu@hacettepe.edu.tr
Web : www.cheng.hacettepe.edu.tr