Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Program Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri ile;

  • PEA 1: Mesleklerinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında hizmetler verirler; 
  • PEA 2: Mühendislik alanında güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler üretirler; 
  • PEA 3: Yaşam boyu öğrenme ilkesini  kariyer hedeflerine uygular, kendilerini geliştirirler;
  • PEA 4: Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki araştırmalarda ve/veya yeni teknolojilerin geliştirilmesinde girişimci veya lider rol üstlenebilirler.