Program Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri ile;

  • PEA 1: Mesleklerinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında hizmetler verirler; 
  • PEA 2: Mühendislik alanında güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler üretirler; 
  • PEA 3: Yaşam boyu öğrenme ilkesini  kariyer hedeflerine uygular, kendilerini geliştirirler;
  • PEA 4: Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki araştırmalarda ve/veya yeni teknolojilerin geliştirilmesinde girişimci veya lider rol üstlenebilirler.