Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisi Kimdir?
Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Paket Seçmeli Dersler
Program Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız lisans eğitimleri süresince kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri ile;

  • PEA 1: Mesleklerinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında hizmetler verirler; 
  • PEA 2: Mühendislik alanında ulusal veya uluslararası düzeyde rekabeti sağlayan, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler üretirler; 
  • PEA 3: Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek kariyer hedeflerine uygular, kendilerini geliştirirler;
  • PEA 4: Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki araştırmalarda ve/veya yeni teknolojilerin geliştirilmesinde takım içinde görev alabilir; girişimci veya lider rol üstlenebilirler.