Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Teknik ve İdari Personel

İdari Personel

Hatice BEKTAŞ
Sekreter
bektash@hacettepe.edu.tr
                    
Gülay YURDAKUL
Sekreter
gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr
 
 
 
 
 
 
Çetin ÖZMEN
Hizmetli
            
 
Enver ASLAN
 
                                 
 

 

Teknik Personel

Duygu GÜLAY
Kimya Yüksek Mühendisi
Serpil DEMİR
Teknisyen
İsmet Ozan SARIGÜL
Teknisyen