Bilgi için tıklayınız.
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisi Kimdir?
Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Paket Seçmeli Dersler
Öğretim Üyeleri

 

Prof Dr. S. Ali TUNCEL
Bölüm Başkanı
Telefon:
0312 297 7433
E-mail:
atuncel@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Monodispers Partiküllerin Üretimi, 
  Karakterizasyonu ve Kromatografik Uygulamaları
Prof Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL
Telefon:
0312 297 7444
E-mail:
yesims@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
Researcher ID
Google Scholar
Research Gate

Çalışma Konuları:

 • Nanoteknolojik Güdümlü İlaçlar
 • Nanopartiküllere İlaç Yüklemesi ve Kontrollü Salım
 • Biyopolimerik ve Seramik Malzemeden Nanokompozit Tasarlanması
 • Nanopartiküllerle Antibiyotik Giderimi
 • Biyoayırma Mühendisliği
 • Adsorpsiyon, Biyosorpsiyon, Desorpsiyon
 • Su/Toprak Biyoremediyasyonu
 • Biyokimya ve Biyoreaktör Mühendisliği
Prof Dr. Zümriye AKSU
Telefon:
0312 297 7434
E-mail:
zaksu@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 
Çalışma Konuları:
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Atıksu Arıtımı
 • Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon
 • Biyobozunma
 • Biyobirikim
 • Biyoayırma Proses Mühendisliği
 • Biyoreaktör Tasarımı
 • Biyoenerji
 • Özütleme
Prof Dr. Nihal AYDOĞAN
 
Telefon:
0312 297 6781
E-mail:
anihal@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Akıllı Malzemeler
 • Nanoteknolojik İlaç Aktarım Sistemleri 
 • Kontrollü Salım ve Güdümleme
 • Farmasötikler
 • Yüzey Aktif Maddeler ve Akciğer Yüzey Aktif Maddeleri
 • Kontrollü Çözünürleştirme ve İlaç Salımı
 • Yüzey Mühendisliği ve Arayüzey Olayları
Prof Dr. Tijen BOZDEMİR
Telefon:
0312 297 7455
E-mail:
bozdemir@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Biyoteknoloji
 • Termal Analiz
Prof Dr. Tülay DURUSOY
Telefon:
0312 297 7494
E-mail:
tdurusoy@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Kömür Teknolojisi
 • Termal Analiz
 • Polimer Bozunma Kinetiği
Prof Dr. Hülya YAVUZ ERSAN
Telefon:
0312 297 6443
E-mail:
hyavuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Biyolojik Atıksu Arıtımı
 • Katı Atık Yönetimi
 • Kompostlaştırma
 • Doğada Bozunabilir Polimerler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Prof Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU
Telefon:
0312 297 7447
E-mail:
menemse@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Doku Mühendisliği
 • Biyomalzemeler
 • Hayvan Hücresi Biyoteknolojisi
 • Polimer Mühendisliği
Prof Dr. Selma MUTLU
Telefon:
0312 297 6164
E-mail:
smselma@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyosensörler
 • Biyoyakıt Pilleri
 • Elektrokimya Mühendisliği
 • Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
Prof Dr. Deniz TANYOLAÇ
Telefon:
0312 297 7404
E-mail:
deniztan@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyokimya Mühendisliği
 • Ayırma İşlemleri ve Çevresel Uygulamalar için Manyetik Parçacıkların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
 • Adsorpsiyon
Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR
 
Telefon:
0312 297 7414 / 127
E-mail:
edacelik@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyokimya ve Biyoproses Mühendisliği
 • Metabolik Mühendislik
 • Protein Mühendisliği
 • Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellemesi
 • Rekombinant Protein/Glikoprotein Üretimi
Doç. Dr. Selis ÖNEL KAYRAN
Telefon:
0312 297 7414 / 132
E-mail:
selis@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Matematiksel Modelleme
 • Malzeme Bilimi, Faz Diyagramları, Kristalleşme Kinetikleri, İleri Malzemeler, Metal ve Alaşımlar,  Isıl ve Mekanik Analizler 
 • Çip-üstü-lab Mikroakışkan Sistemler
 • Isıl Akışkanlar, Dengedışı Termodinamiği, Isı ve Kütle Aktarımı
 • Enerji, Egzerji ve Entropi Analizi ve Optimizasyonu
 • Elektrokimyasal İşleme (ECM)
 • Biyopolimer Kompozit Malzemelerde (ör. Buğday) kalite analizi

 
Doç. Dr. F. Çiğdem KİP
Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon:
0312 297 7402 / 123
E-mail:
cigdemg@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası
 

Çalışma Konuları:

 • Gözenekli Mikro ve Nanopartiküllerin ve Monolitlerin Sentezi
 • Kromatografik Sabit Faz Sentezi
 • Mikro ve Nanopartiküllerin Biyoteknolojik Uygulamaları
 • Yüzey Modifikasyonu ve Fonksiyonel Malzemelerin Tasarımı ve Üretimi
Doç. Dr. Özge YÜKSEL ORHAN
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
oyuksel@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Enerji Depolama
 • CO2 Yakalama ve Yeniden Kullanımı
 • İyonik Sıvılar
 • Proses İntensifikasyon
 • Ozon Jeneratörü Tasarımı
 • Moleküler Modelleme
Doç. Dr. K. Özlem HAMALOĞLU
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
ozlemnaz@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Mikro ve Nanopartikül Sentezi
 • Heterojen Katalizör Sentezi
 • Organik Kirleticilerin Fotokatalitik Degradasyonu
 • Katalitik Oksidasyon
 • Su Oksidasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ
Telefon:
0312 297 7475
E-mail:
isilg5@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Doku Mühendisliği
 • Biyoreaktörler
 • Hayvansal Hücre Kültürü
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Polimerik Biyomalzemeler
 • Biyomineralizasyon ve Biyosinyaller
 • Osseointegrasyon
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan GÖKALTUN 
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
asbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyomalzemeler
 • Çip üstü laboratuvar teknolojisi (Lab-on-a-chip)
 • İlaç teknolojisi
 • Doku saklanması
 • Polimerik malzemeler
 • Kromatografi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle KALAYCIOĞLU
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
gokcedicle.demir@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Nano-biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 • Lipit Temelli Nanomalzemeler
 • Kontrollü ve Güdümlü İlaç Taşıyıcı Sistemler
Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNAN YÜCEL
Telefon:
0312 297 7400
E-mail:
hgunan@hacettepe.edu.tr
Kişisel WEB Sayfası

Çalışma Konuları:

 • Biyoyakıtlar
 • Enerji Depolama
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Biyo-Nano Partiküller ve Biyopolimerler
 • Yeşil Ekstraksiyon