Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Öğretim Üyeleri

 

     

     Prof Dr. S. Ali TUNCEL
     Bölüm Başkanı
     0312 297 7433
     atuncel@hacettepe.edu.tr
   
 • Nanotıp ve Malzeme Bilimi Uygulamaları
 • Kanser: Çok Fonksiyonlu Sinerjistik Terapi Ajanları ve In vitro Terapi Performansları
 • Katalizör Bilimi: Fotokatalitik ve Fotoelektrokimyasal Prosesler
 • Solar Hidrojen Üretimi/Organik/Inorganik Oksidasyon Reaksiyonları
   
    Prof Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL
    0312 297 7444
    yesims@hacettepe.edu.tr
    Kişisel WEB Sayfası

 

 • Nanoteknolojik Güdümlü İlaçlar
 • Nanopartiküllere İlaç Yüklemesi ve Kontrollü Salım
 • Biyopolimerik ve Seramik Malzemeden Nanokompozit Tasarlanması
 • Nanopartiküllerle Antibiyotik Giderimi
 • Biyoayırma Mühendisliği
 • Adsorpsiyon, Biyosorpsiyon, Desorpsiyon
 • Su/Toprak Biyoremediyasyonu
 • Biyokimya ve Biyoreaktör Mühendisliği

 

   
      Prof Dr. Zümriye AKSU
      0312 297 7434
      zaksu@hacettepe.edu.tr
      Kişisel WEB Sayfası
 
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Atıksu Arıtımı
 • Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon
 • Biyobozunma
 • Biyobirikim
 • Biyoayırma Proses Mühendisliği
 • Biyoreaktör Tasarımı
 • Biyoenerji
 • Özütleme
  
      
      Prof Dr. Nihal AYDOĞAN
      0312 297 6781
      anihal@hacettepe.edu.tr
      Kişisel WEB Sayfası
 
 • Akıllı Malzemeler
 • Nanoteknolojik İlaç Aktarım Sistemleri 
 • Kontrollü Salım ve Güdümleme
 • Farmasötikler
 • Yüzey Aktif Maddeler ve Akciğer Yüzey Aktif Maddeleri
 • Kontrollü Çözünürleştirme ve İlaç Salımı
 • Yüzey Mühendisliği ve Arayüzey Olayları
  
 
       Prof Dr. Tijen BOZDEMİR
       0312 297 7455
       bozdemir@hacettepe.edu.tr
       
 
 • Biyoteknoloji
 • Termal Analiz
   
 
        Prof Dr. Hülya YAVUZ ERSAN
      0312 297 6443
      hyavuz@hacettepe.edu.tr
      
 
 • Biyolojik Atıksu Arıtımı
 • Katı Atık Yönetimi
 • Kompostlaştırma
 • Doğada Bozunabilir Polimerler
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
   
          Prof Dr. Menemşe
        GÜMÜŞDERELİOĞLU
        0312 297 7447
        menemse@hacettepe.edu.tr
 • Doku Mühendisliği
 • Biyomalzemeler
 • Hayvan Hücresi Biyoteknolojisi
 • Polimer Mühendisliği
  
        Prof Dr. Selma MUTLU
       0312 297 6164
       smselma@hacettepe.edu.tr
      
 • Biyosensörler
 • Biyoyakıt Pilleri
 • Elektrokimya Mühendisliği
 • Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
   
      Prof Dr. Deniz TANYOLAÇ
     0312 297 7404
     deniztan@hacettepe.edu.tr
     
 • Biyokimya Mühendisliği
 • Ayırma İşlemleri ve Çevresel Uygulamalar için Manyetik Parçacıkların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
 • Adsorpsiyon
  
       Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR
      0312 297 7414 / 127
      edacelik@hacettepe.edu.tr
      Kişisel WEB Sayfası
 • Biyokimya ve Biyoproses Mühendisliği
 • Metabolik Mühendislik
 • Protein Mühendisliği
 • Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellemesi
 • Rekombinant Protein/Glikoprotein Üretimi
       
       Doç. Dr. K. Özlem
       HAMALOĞLU
       0312 297 7400
       ozlemnaz@hacettepe.edu.tr
       
 • Mikro ve Nanopartikül Sentezi
 • Heterojen Katalizör Sentezi
 • Organik Kirleticilerin Fotokatalitik Degradasyonu
 • Katalitik Oksidasyon
 • Su Oksidasyonu
   
      Doç. Dr. Selis ÖNEL KAYRAN
      Bölüm Başkan Yardımcısı
      0312 297 7414 / 132
      selis@hacettepe.edu.tr
      Kişisel WEB Sayfası
 • Matematiksel Modelleme
 • Malzeme Bilimi, Faz Diyagramları, Kristalleşme Kinetikleri, İleri Malzemeler, Metal ve Alaşımlar,  Isıl ve Mekanik Analizler 
 • Çip-üstü-lab Mikroakışkan Sistemler
 • Isıl Akışkanlar, Dengedışı Termodinamiği, Isı ve Kütle Aktarımı
 • Enerji, Egzerji ve Entropi Analizi ve Optimizasyonu
 • Elektrokimyasal İşleme (ECM)
 • Biyopolimer Kompozit Malzemelerde (ör. Buğday) kalite analizi

   

       Doç. Dr. F. Çiğdem KİP
       Bölüm Başkan Yardımcısı
       0312 297 7402 / 123
       cigdemg@hacettepe.edu.tr
      
 • Gözenekli Mikro ve Nanopartiküllerin ve Monolitlerin Sentezi
 • Kromatografik Sabit Faz Sentezi
 • Mikro ve Nanopartiküllerin Biyoteknolojik Uygulamaları
 • Yüzey Modifikasyonu ve Fonksiyonel Malzemelerin Tasarımı ve Üretimi
      
        Doç. Dr. Özge YÜKSEL
        ORHAN
        0312 297 7400
        oyuksel@hacettepe.edu.tr
        Kişisel WEB Sayfası
 • Enerji Depolama
 • CO2 Yakalama ve Yeniden Kullanımı
 • İyonik Sıvılar
 • Proses İntensifikasyon
 • Ozon Jeneratörü Tasarımı
 • Moleküler Modelleme
    
        Dr. Öğr. Üyesi Işıl GERÇEK
        BEŞKARDEŞ
        0312 297 7475
        isilg5@hacettepe.edu.tr
        
 • Doku Mühendisliği
 • Biyoreaktörler
 • Hayvansal Hücre Kültürü
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Polimerik Biyomalzemeler
 • Biyomineralizasyon ve Biyosinyaller
 • Osseointegrasyon
     
         Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan 
         GÖKALTUN
         0312 297 7400
         asbay@hacettepe.edu.tr
         
 • Biyomalzemeler
 • Çip üstü laboratuvar teknolojisi (Lab-on-a-chip)
 • İlaç teknolojisi
 • Doku saklanması
 • Polimerik malzemeler
 • Kromatografi
   
        Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle
        KALAYCIOĞLU
        0312 297 7400
        gokcedicle.demir@hacettepe.edu.tr
       
 • Nano-biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 • Lipit Temelli Nanomalzemeler
 • Kontrollü ve Güdümlü İlaç Taşıyıcı Sistemler
     
       Dr. Öğr. Üyesi İlkay KOÇER
       KULOĞLU   
       0312 297 7400
       ilkaykocer@hacettepe.edu.tr
                 

​​​​   

 • Biyokimya ve Biyoproses Mühendisliği
 • Metabolik Mühendislik
 • Protein Mühendisliği
 • Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellemesi
 • Rekombinant Protein/Glikoprotein Üretimi
    
       Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNAN
       YÜCEL
       0312 297 7400
       hgunan@hacettepe.edu.tr
 • Biyoyakıtlar
 • Enerji Depolama
 • Fermantasyon Teknolojileri
 • Biyo-Nano Partiküller ve Biyopolimerler
 • Yeşil Ekstraksiyon