MÜDEK Akreditasyonu
 
 
 
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. 

 MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

MÜDEK sürecinde, Bölümde oluşturulan komisyonlarda çalışan Bölüm görevlileri aşağıda verilmiştir:

Bölüm MÜDEK Koordinatörü:
Prof. Dr. S. Ali Tuncel
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MÜDEK Çalışma Komisyonu Üyesi:
Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur
Bölüm MÜDEK Sorumlusu:
Prof. Dr. Tülay DurusoyBölüm MÜDEK Sorumlusu:
Prof. Dr. Zümriye Aksu

MÜDEK ile ilgili daha fazla bilgi için MÜDEK WEB sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.