Danışma Kurulu Paneli

IV. Danışma Kurulu Toplantısı

Müdek Akreditasyonu kapsamında "Bölümümüzün Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı IV. Danışma Kurulu Toplantısı 11 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. IV. Danışma Kurulu Paneli ile ilgili bilgi için tıklayınız.

 

III. Danışma Kurulu Toplantısı

Müdek Akreditasyonu kapsamında “Bölümümüzün Son İki Yıldaki Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi’ başlıklı III. Danışma Kurulu Toplantısı 08 Şubat 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bölümümüzün son iki yıldaki lisans eğitimi-öğretimi ile ilgili tamamladığı ve devam etmekte olan çalışmaları özetlenmiştir.

Danışma Kurulu Üyelerimizin Görüş ve Önerileri;

 • Bölümümüzün tanıtımının daha iyi yapılması gerekliliğinden bahsedilmiştir.
 • Bölüm web sayfasının güncellenmesi ve tüm mühendislik bölüm sayfalarının bir standartta olması önerilmiştir.
 • Bölümümüzde mezuniyet durumunda olan öğrecilerimize iş fırsatı yaratmak ve öğrenci-işveren iletişimini güçlü tutmak amacıyla sektörde önde gelen şirketlerin katılımıyla bir İK Günü Organizasyonu yapılmasının gerekliliğinden söz edilmiştir.
 • İşverenin mezun öğrencilere kolay ulaşabilmesi için web sitesine gerekli bağlantıların eklenmesi önerilmiştir.
 • Öğrencilerimize MBA yapmaları konusunda destek verilmesi önerilmiştir.
 • Bölümümüzün sanayi ve teknokent ile işbirliği odaklı projeler gerçekleştirmesinin önemi vurgulanmıştır.
 • Bölümümüz son sınıf öğrencilerinin Tasarım Dersi kapsamında hazırladıkları projeleri endüstri ile ortak gerçekleştirmeleri önerisi sunulmuştur.
 • Öğrencilerimizin ingilizce düzeylerinin belirlenebilmesi amacı ile uluslararası geçerliliği olan TOEFL ve GRE belgelerini almaları önerilmiştir.
 • Öğrencilerimizin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı olacak bilgisayar yazılımlarına erişimi kolaylaştırmak için yazılımların uluslararası tedarikçilerden para ödenmeden temin edilmesi önerilmiştir.
 • Kimya Mühendisiliği Bölümü’ne ait bir application (uygulama) hazırlanmasının öğrencilerin Bölüm’e ve derslere olan ilgilerini arttıracağına dair görüş bildirilmiştir.

 

 

 

II. Danışma Kurulu Toplantısı

Müdek Akreditasyonu kapsamında ikincisini düzenlediğimiz “Bölümümüzün Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Danışma Kurulu Paneli 26 Şubat 2016 tarihinde yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Danışma Kurulu Üyelerimizden;

 • Prof. Dr. Oktay Beşkardeş
 • Prof. Dr. Canan Özgen
 • Dr. Zafer Demircan
 • Hasan Garipler
 • Murat Çağlayan
 • Erkin Etike
 • Hasibe Işıklı
 • Ahmet Tekin

katılmıştır.

 

 

 

 


Panelde, Bölümümüz lisans eğitiminin akreditasyonu ile ilgili tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmaları ilgili komisyonların hazırladıkları sunumlarla tüm paydaşların akreditasyon konusundaki görüş ve önerilerinin alınması hedeflenerek özetlenmiştir. Komisyonlar ve sunumları yapan öğretim üyelerimizin isimleri aşağıda sunulmuştur.

 • Bölüm Tanıtımı - Prof. Dr. Zümriye Aksu
 • Eğitim Öğretim ve Organizasyon Komisyonu - Prof. Dr. Tülay Durusoy
 • Alt Yapı ve İş Güvenliği Komisyonu - Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan
 • Anket Haz., Ölç. ve Değ. Komisyonu - Yrd. Doç. Selis Önel
 • Mezunlarla İlişk. ve Tanıtım Komisyonu - Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel
 • Stratejik Planlama Komisyonu - Prof. Dr. S. Ali Tuncel

 

Danışma Kurulu Üyelerimizin Görüş ve Önerileri;

 • Prof. Dr. Oktay BEŞKARDEŞ, Bölümümüzde yapılan MÜDEK akreditasyonu ile ilgili çalışmaları ve yıllardır Bölümümüzde çok büyük bir problem olan atık bertarafının üniversitemiz ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda çözülmüş olmasını ve Bölümümüzce bir ilk olarak başlatılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimini takdirle karşıladığını vurgulayarak, memnuniyetini dile getirmiş ve öneri olarak da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonunda yazılı bir değerlendirme yapılmasının gerekliliğini belirtmiştir. Danışma kurulu üyemiz buna ek olarak, belirlenen program çıktılarının mevcut ders programıyla değil, dinamik bir ders programıyla sağlanabileceğini ve lisans derslerini veren öğretim üyeleri arasında belli zamanlarda sirkülasyonunun sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.
 • Prof. Dr. Canan ÖZGEN, Bölümümüzde bir ilk olarak gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaları, mezunların bir araya getirildiği etkinlikleri, MÜDEK komisyonlarının interaktif çalışmalarını takdir ederek konuşmalarına başlamış ve sosyal içerikli seçmeli derslerin öğrencilere zenginlik katacağını, akademisyenlerin ders vermeleri ve akademik çalışma yapmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almalarının gerekliliği üzerinde durmuştur. Bölümümüzde verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonrasında yazılı bir değerlendirme yapılmasını öneren Sayın ÖZGEN, Bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin doktora sonrasında yurt dışına araştırma yapmak için gönderilmelerinin teşvik edilmesi gerekliliğine değinmiştir. Emekli öğretim üyelerinin Bölüme ders vererek destek olmaları hakkında da öneride bulunmuştur.
 • Prof. Dr. Gülşen DOĞU, yazılı olarak ilk üç program eğitim amacının MÜDEK çıktılarına büyük ölçüde uyduğunu, ancak, mezunlarımızca mezuniyetten 3-5 yıl sonra bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının somut olarak belgelenmesi gerekeceğini dikkate alarak sadeleştirme yapılmasının düşünülebileceğini belirtmiştir. Bu görüşlerine ilave olarak, ders programında birinci sınıf Fizik derslerinde laboratuvar olmamasının iyileştirme yapılması gereken bir konu olduğunu da düşündüğünü belirtmiştir.
 • Dr. Zafer DEMİRCAN, akreditasyonun gerekliliğini, eğitim işinin süreçleri tanımlanabilen ve tanımlanmış süreçlerin geliştirilip güncellenebilen bir noktaya getirilmesinin önemini vurgulamıştır. Ders programında yer alan matematik ve fizik derslerinin mühendislik uygulamaları özelinde biraz daha güçlendirilmesi ve modelleme ve simülasyon içerikli derslerin ders programına ilave edilmesinin faydalı olacağı görüşünü sunmuştur.
 • Hasan GARİPLER, iş başvurusunda bulunan mezunların çoğunlukla kendilerini iyi ifade edememelerinin en büyük eksiklikleri olduğuna değinerek, ne olursa olsun bir fark yaratmanın önemini vurgulamıştır. Öğrencilerin temel satış ve pazarlamayı bilerek mezun olmalarının gerekliliğine değinen Sayın GARİPLER, lisans ders programına bu konuya uygun bir ders eklenmesini önermiştir.
 • Hasibe IŞIKLI, komisyonların uyum içinde çalışmasını, mezunlar günü ve tasarım yarışması gibi etkinlikleri çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, Bölümümüzün sosyal sorumluluk projelerine katılmasının gerekliliğini, bu projelerin diğer üniversiteler ile birlikte Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenebileceğini önermiştir. Mezun olan öğrencilerin inovasyon yapabilmesinin önemli olduğunu, bu amaçla mühendislik eğitiminin inovasyon hedefli yapılması gerektiğini ve öğrencilere fikri haklar ve mülkiyet ile patent konularında bilgilendirilme yapılmasının öneminden söz etmiştir.
 • Erkin ETİKE, Bölümümüzde verilen iş güvenliği, mühendislik ekonomisi ve iş hukuku derslerinin mezun olacak öğrencilere önemli katkılar sağlayacağından söz etmiş ve lisans programında sadece mühendisler için verilecek bir iş hukuku dersinin gerekliliğini vurgulamıştır. Kimya Mühendisleri Odası’ nın yılda bir defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimini memnuniyetle verebileceğini de vurgulayan Sayın ETİKE, Bölümümüzde öğretim üyesi sayısı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğunu bunun eğitim kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştir. Sayın ETİKE, ayrıca MÜDEK kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda program çıktılarının başarılı bir şekilde ölçülebildiğini, tüm komisyonların çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ve bu çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğini belirtmiştir.

I. Danışma Kurulu Toplantısı

MÜDEK Akreditasyonu kapsamında ilkini düzenlediğimiz “Her Açıdan Kimya Mühendisliği Eğitimi” başlıklı Bölüm Danışma Kurulu Paneli 08 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Danışma Kurulu Üyelerimizden; 

 • Prof. Dr. Serpil Takaç
 • Prof. Dr. Canan Özgen
 • Devrim Erol
 • Hasan Garipler
 • Murat Çağlayan
 • Erkin Etike
 • Ahmet Tekin
 • Hasibe Işıklı

katılmıştır.

 

 

 

 


Danışma Kurulu Panelinde Alt Konu Başlıkları 

 • İşverenin Aradığı Mezun Profili
 • Kimya Mühendisliğinde Akreditasyonun Önemi
 • Bölümümüzün Verdiği Eğitimin Ayrıcalıkları, Farklı Yönleri
 • Mesleki Stajın Önemi
 • Geçmiş, Bugün ve Gelecek: Kimya Mühendisliği Eğitimi

şeklinde belirlenmiştir. Toplantıya katılan Danışma Kurulu üyelerimiz bu konu başlıklarındaki görüşlerini birer sunumla katılımcılara aktarmışlardır.

 

Danışma Kurulu Üyelerimizin Görüş ve Önerileri;

 • Panelde, kimya mühendisliği eğitiminin sosyal ve beşeri bilimlerle ve ekonomi dersleri ile desteklenmesi gerektiği belirtilerek, lisans eğitiminde moleküler mühendisliğin, biyolojinin ve nanoteknolojinin önem kazandığı vurgulanmıştır.
 • Dünyada nüfus artışı ile birlikte artmakta olan enerji, gıda, temiz su ihtiyaçlarına ve değişecek olan iklim koşullarına dikkat çekilerek, kimya mühendisleri olarak bu konulara dair sorumluluklarımızın altı çizilmiştir.
 • Eğitimcilere yönelik tavsiyelerde, öğrencilerle iyi iletişim kurmanın ve entegrasyonun çok önemli olduğuna değinilmiş, teknoloji ve beşeriyet gibi zıt kavramların her ikisini birlikte içeren derslerin eğitimde yer almasının gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Akreditasyonun öneminin ve gerekliliğinin de tartışıldığı Panelde, öğrencilerin aldıkları lisans eğitimi sonunda sağlam temelli kimya altyapısına ve modern hesaplama bilgisine sahip olmaları gerektiğinin altı çizilerek, bunların yanı sıra iyi derecede en az bir yabancı dil bilinmesinin ve sözlü-yazılı iletişim becerilerinin üst seviyede olması gerekliliğine de değinilmiştir.
 • Hacettepe Üniversitesinin mezunlarının iş hayatına atılırken karşılaştıkları birçok sorunun nedeninin aidiyet eksikliği olduğuna değinilen Panelde, Üniversitenin sanayi ile işbirliği içinde olmasının her iki taraf için de olumlu sonuçlar vereceğinden söz edilmiştir.
 • Kamu sektöründe çalışacak kimya mühendislerinde aranan özelliklerin başında sözlü ve yazılı iletişim becerisinin bulunması, takım çalışmalarına yatkınlık ve girişimcilik ruhuna sahip olunması vurgulanmıştır.
 • Yaratıcılığın ve farklı olmanın öneminin vurgulandığı Panelde, mücadele ruhu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağı, sanayicinin aradığı mezun profilinde sosyal, direkt iletişimi kuvvetli, dili doğru ve akıcı kullanabilen, ikinci bir yabancı dile sahip bireylerin olduğu belirtilmiştir.
 • Panelde temel mühendislik eğitiminin yansıra işletme ekonomisi, iş hukuku gibi derslerin zorunlu olması gerektiği, etkili iletişim ve davranış psikolojisi ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi de önerilmiştir.
 • İş sağlığı ve teknik emniyetin öneminden de bahsedilen Panelde, lisans eğitimi kapsamında risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuatların öğrencilere anlatılmasının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır.