Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Bölüm Koordinatörlükleri

Kimya Mühendisliği Bölümü Komisyon ve Koordinatörlükleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bologna Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur

Doç. Dr. Özge Yüksel Orhan (Lisans)

Dr. Öğr. Üyesi Hande Günan Yücel (Lisansüstü)

Program Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Arş. Gör. Dr. İlkay Koçer Kuloğlu

Arş. Gör. F. Neslişah Cihan

Arş. Gör. Burcu Ökmen

Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Doç. Dr. Çiğdem Kip

Arş. Gör. Dr. Murat Akdoğan

Arş. Gör. Elvan Konuk Tokak

Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüğü

Prof.  Dr. Hülya Yavuz Ersan

Arş. Gör. Tülay Selin Ertekin

Erasmus ve Yurt Dışı Stajları Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Selis Önel

Arş. Gör. Tülay Selin Ertekin

Yandal Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur

Arş. Gör. Demet Çakır

Seminer Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Arş. Gör. Sena Koç

Bilgi-İşlem Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Dr. Öğr. Üyesi Hande Günan Yücel

Tek. İ. Ozan Sarıgül

Öğr. Gör. M. Cihan Demir

Tanıtım Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hülya Yavuz Ersan

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Dicle Kalaycıoğlu

Kimya Mühendisliği Başarı Ödülleri Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Selis Önel

Arş. Gör. Dr. Murat Akdoğan

Arş. Gör. Demet Çakır

Prof. Dr. Abdurrahman Tanyolaç
Genç Mühendisler için Yaratıcı Girişimcilik
Projeleri Yarışması Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gerçek Beşkardeş

Arş. Gör. Elvan Konuk Tokak

Arş. Gör. Sena Koç

Danışma Kurulu Paneli Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Prof. Dr. Zümriye Aksu

Doç. Dr. Çiğdem Kip

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Gökaltun

Arş. Gör. Sena Koç

Mezun Günü ve Mezun Paneli Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel

Dr. Öğr. Üyesi Hande Günan Yücel

Arş. Gör. Sena Koç

Yük. Müh. Duygu Gülay

Proses Tasarım Yarışması Koordinatörlüğü

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Özlem Hamaloğlu

Arş. Gör. Duygu Yıldırım

Ankara Kimya Mühendisliği Bölümleri Birlikteliği (AKMBB) Etkinliği Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur

Arş. Gör. Demet Çakır

Mühendislik Fakültesi Proje Sergisi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Eda Çelik-Akdur

Arş. Gör. Elvan Konuk Tokak