Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Genel Tanıtım

TARİHÇE

Kimya Mühendisliği Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin ilk bölümlerinden biri olarak kurulmuştur. Önceleri Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeyken, 1971 yılında Kimya Fakültesi'nin kurucu iki bölümünden biri olarak eğitim dünyasındaki yerini alan Bölümümüz, ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir. Lisansüstü eğitiminde ise öğrencilerini Kimya Yüksek Mühendisi ve Doktora ünvanları ile ilk olarak sırasıyla 1970 ve 1975 yıllarında mezun etmiştir. Kimya Mühendisliği Bölümü, yükseköğretim ile ilgili yasa uyarınca 1983 yılında Mühendislik Fakültesi'ne katılmış ve bu tarihten sonra yine aynı yasa uyarınca Proses ve Reaktör Tasarımı, Temel İşlemler ve Termodinamik ile Kimyasal Teknolojiler olmak üzere üç anabilim dalında yapılanmıştır. Bölümün akademik kadrosunda halen 10 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Özgün ve işlevsel bir mimariye sahip olan kendi ana binasına 1987 yılında taşınan Bölümün eğitim yaptığı bu bina proses mühendisliği için özel olarak tasarlanmış olup, “interaktif” bir organizasyona sahiptir. Birinci sınıf öğrencisi ile en kıdemli öğretim üyesi aynı mekanda aynı imkanlarla birbirlerini görerek etkileşimde bulunabilmektedir. Ana binanın yanı sıra bir de ek kısım (K5 Blok zemin kat) içeren Bölümümüzde 1 adet kimya mühendisliği öğrenci laboratuvarı, toplam 39 adet bilgisayar içeren 2 adet bilgisayar laboratuvarı, tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin görmelerine ve çalışmalarına açık olan 17 adet araştırma laboratuvarı, 5 adet genel kullanım amaçlı laboratuvar, 9 derslik ve 1 kütüphane mevcuttur. Bölümümüz, 1997 yılından itibaren eğitim dili %100 İngilizce olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

BÖLÜM EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİYE KAZANDIRDIĞI BECERİLER

Bölümümüz MÜDEK tarafından akredite edilmiş olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren de Bologna Eğitim Programını uygulamaya başlamış ve uluslararası diploma eki etiketi almaya hak kazanmıştır. Bölümdeki eğitimin ilk yılında; bir yandan mühendislik mesleği önemli örnekleri ile tanıtılıp, kimya mühendisliğinin temel kavramları öğretilirken, bir yandan da fizik, kimya ve matematik gibi temel bilim dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda temel kimya mühendisliği, bilgisayar programlama, matematiksel modelleme ve uygulamaya yönelik mühendislik dersleri analitik bir yaklaşımla öğrenciye aktarılır. Lisans eğitiminin son yılı olan dördüncü yılda öğrencilerin bilgilerini sentezleyebileceği proje, planlama, tasarım ve kimya mühendisliği laboratuvar çalışmalarına ağırlık verilir. Teknik ve bilimsel rapor yazma becerileri kazandırılır. Meslekdeki bilgi ve algılama düzeylerini bir bitirme projesi ile geliştirmeleri ve projeyle ilgili deneylerini bölümün zengin ve çok amaçlı laboratuarlarında yapmaları teşvik edilir. Öğrencilerin eğitiminde; teknik çizim, istatistik, iş ve sosyal güvenlik hukuku, toplam kalite yönetimi, çevre ve güvenlik gibi çağdaş kavramların özümsenmesine yönelik ders ve uygulamaların özel bir yeri vardır. Ayrıca öğrenciler; Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile Malzeme Bilimi ve Teknolojisi başlıklı üç ayrı paketten, kendilerinin seçecekleri birisinde, uzmanlık kazanarak mezun olurlar. Bölümün eğitim dili İngilizce olup, yabancı dil muafiyet sınavında başarısız olanlar önce İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Kimya Mühendislerinin çalışma alanları genel olarak kimya ve petrokimya endüstrisi, petrol rafinerileri, ilaç ve biyoteknoloji, plastik, doğal ve sentetik elyaf, gıda ve içecek, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, çimento, otomotiv, elektronik, boya, cam, seramik, sondaj ve tetkik, metal ve kaplama, proses kontrol, medikal enstrümanlar ve yapay organlar, teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, iş sağlığı ve güvenliği, devlet sektörü ve üniversiteler şeklinde sıralanabilir. Mezunlarımız bu alanlarda aktif olarak çalışmaktadırlar.

 

STAJ OLANAKLARI

H.Ü Kimya Mühendisliği Bölümü’nde zorunlu staj 30 iş günüdür. Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli özel işletme ve fabrikalarda veya resmi kuruluşlarda sigortalı olarak yapabilmektedirler. Öğrencilerimize ikinci bir staj yapma imkanı da sağlanmaktadır. Staj yerleştirmelerinde öğretim üyelerimizin yönlendirmesi önemli olmaktadır.

 

BÖLÜMDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE GENEL KONULARI

Kimya Mühendisliği Bölümü DPT, TÜBİTAK, Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu gibi kamu ve özel sektör destekli projelerin yanısıra, AB ve diğer uluslararası kaynaklı projeler vasıtasıyla da araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümdeki araştırma alanları genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

 • Adsorpsiyon, İyon Değişimi, Kromatografik Ayırma
 • Biyokimya Mühendisliği
 • Biyomalzemeler ve Biyokatalizörler
 • Biyomedikal Teknolojiler
 • Biyoteknoloji ve Biyomoleküler Mühendislik
 • Çevresel Biyoteknoloji, Atık Mininizasyonu
 • Kontrollü İlaç Salımı
 • Kömür Teknolojisi ve Desülfürüzasyon
 • Kristalizasyon Prosesleri
 • Kromatografik Malzemeler ve Monodispers Partiküller
 • Malzeme Mühendisliği
 • Modelleme ve Optimizasyon
 • Nanobiyoteknoloji
 • Nanokompozitler ve Arayüzey Mühendisliği
 • Polimer Mühendisliği
 • Polimer İnce Filmler ve Yüzey Modifikasyonu
 • Polimerizasyon
 • Reaksiyon Mühendisliği
 • Reaktif ve Hibrit Ayırma Prosesleri, Gaz Absorpsiyonu