Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Emeği Geçenler

Bölümümüzde Emeği Geçen Emekli Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlilerimiz 

 

Prof. Dr. Tülay DURUSOY
1984 - 2024

 
Prof. Dr. Tülin KUTSAL
25.01.1983 - 29.09.2017
 
 
Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖZDURAL
29.03.1971 - 02.07.2015
 
Prof. Dr. Erhan BİŞKİN
30.03.1971 - 06.05.2015
 
Prof. Dr. Erdoğan ALPER
19.01.1996 - 02.06.2014
 
Prof. Dr. Hakan AYHAN
23.01.1991 - 29.12.1997
29.12.1997 - 14.06.2006
 
Prof. Dr. İsmail Cengiz KOÇUM
30.10.1989 - 19.07.1993
12.10.2000 - 31.01.2005
 
Prof. Dr. Timur DOĞU
01.08.1985 - 02.06.1989
 
Doç. Dr. Engin ÖZDAŞ
1985 - 1995 
 
Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU
3.10.1983 - 18.08.1987
 
Prof. Dr. Emin ARCA
12.09.1983 - 18.09.1997
 
Prof. Dr. Abdürrezzak ÖNCÜ
20.03.1981 - 11.04.2000
 
Prof. Dr. Vural EVREN
30.04.1981 - 12.09.2005
 
Prof. Dr. Mehmet MUTLU
01.10.1980 - 06.11.1991
 
Prof. Dr. Abdurrahman TANYOLAÇ
05.09.1977 - 01.01.2011
 
Prof. Dr. Baki ÖZÜM
02.01.1975 - 21.10.1978
 
Dr. Murat SOYLU
30.10.1975 - 30.06.1981
 
Prof. Dr. Ateş AKYURTLU
13.11.1975 - 06.05.1983
 
Doç. Dr. Ömer KULELİ
23.09.1974 - 06.05.1983
30.12.1991 - 02.01.1992
 
Dr. Enver TAŞDEMİROĞLU
18.04.1974 - 04.02.1985
 
Prof. Dr. Güniz GÜRÜZ
12.03.1974 - 01.09.1986
 
Prof. Dr. Serdar ÇELEBİ
30.06.1973 - 31.07.2006
 
Prof. Dr. Arif ÇAĞLAR
31.05.1971 - 01.08.1982
07.10.1992 - 16.08.2006
 
Dr. Hayri SONAER
31.08.1970 - 25.10.1982
 
Dr. Aysel ATIMAY
26.02.1969 - 30.11.1976
 
Prof. Dr. Mehmet Oktay BEŞKARDEŞ
31.03.1969 - 18.09.2006
 
Prof. Dr. Cemil ŞENVAR
28.12.1966 - 21.11.1980