Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisi Kimdir?
Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Paket Seçmeli Dersler
Misyon ve Vizyon

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu;

  • Kimya mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir eğitim-öğretim kuruluşu olmak,
  • Eğitim-öğretim ve araştırma prensipleri ve uygulamaları ile mesleklerinde lider konumunda olan kimya mühendislerini yetiştirmek,
  • Bölümde kimya mühendisliğinin en son gelişmelerini içeren, işbirliğine dayalı, sıcak bir eğitim ve çalışma atmosferini oluşturmak,
  • Özellikle “biyoteknoloji, malzeme bilimi, polimer ve nanoteknoloji” araştırmalarında yetkinliği tüm dünya tarafından “kabul edilir” konumda olmak

şeklinde özetlenebilir.

 

Misyon

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün misyonu;

  • Kimya Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Programlarında uluslararası standartlara uygun, üstün nitelikli eğitim-öğretim vermek ve (bilgisayar destekli proses tasarımı yapabilme ve çok iyi yabancı dil bilme gibi) artıları olan kimya mühendislerini yetiştirmek,
  • Üstün nitelikli bilimsel araştırmaların sürekli yapılabilmesi için fiziksel koşulları ve altyapıyı oluşturmak,yapılan araştırmalar ile kimya mühendisliği literatürüne temel katkılar yapmak,
  • Endüstri ile sürekli ve yakın işbirliği içinde olmak ve endüstriden gelen problemleri çözebilme yeteneğine sahip olmak

olarak belirlenmiştir.