Misyon ve Vizyon

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu;

  • Kimya mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir eğitim-öğretim kuruluşu olmak,
  • Eğitim-öğretim ve araştırma prensipleri ve uygulamaları ile mesleklerinde lider konumunda olan kimya mühendislerini yetiştirmek,
  • Bölümde kimya mühendisliğinin en son gelişmelerini içeren, işbirliğine dayalı, sıcak bir eğitim ve çalışma atmosferini oluşturmak,
  • Özellikle “biyoteknoloji, malzeme bilimi, polimer ve nanoteknoloji” araştırmalarında yetkinliği tüm dünya tarafından “kabul edilir” konumda olmak

şeklinde özetlenebilir.

 

Misyon

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün misyonu;

  • Kimya Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Programlarında uluslararası standartlara uygun, üstün nitelikli eğitim-öğretim vermek ve (bilgisayar destekli proses tasarımı yapabilme ve çok iyi yabancı dil bilme gibi) artıları olan kimya mühendislerini yetiştirmek,
  • Üstün nitelikli bilimsel araştırmaların sürekli yapılabilmesi için fiziksel koşulları ve altyapıyı oluşturmak,yapılan araştırmalar ile kimya mühendisliği literatürüne temel katkılar yapmak,
  • Endüstri ile sürekli ve yakın işbirliği içinde olmak ve endüstriden gelen problemleri çözebilme yeteneğine sahip olmak

olarak belirlenmiştir.