Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Mezun Paneli

8. Mezun Paneli

  

Değerli Mezunumuz,

Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren mezunlarımızı, 2022 yılında mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirmek üzere bu sene sekizincisini düzenlediğimiz “GÜNÜMÜZDE SEKTÖREL BEKLENTİLERİ KARŞILAYAN KİMYA MÜHENDİSİ PROFİLİNİN TARTIŞILMASI” başlıklı Mezun Paneli’ni 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 13:30’da çevrim içi olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Panel kapsamında, kamu ve özel sektörde çalışan mühendis, akademisyen ve işveren olarak panelimize katılan değerli paydaşlarımızın aralarında yaratacakları sinerji ile öğrencilerimize Kimya Mühendisliği eğitimi ve iş hayatı konusunda hayat ve mesleki tecrübelerini aktararak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını, gelecekte kimya mühendislerinden ulusal ve uluslararası düzeyde beklenen özellikleri belirleyerek eğitimimize ışık tutmalarını diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

7. Mezun Paneli

  

Değerli Mezunumuz,

Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren mezunlarımızı, 2021 yılında mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirmek üzere bu sene yedincisini düzenlediğimiz “KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN GÜNÜMÜZ VE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNDEKİ ROLÜ” başlıklı Mezun Paneli’ni 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 13:00’da çevrim içi olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Panel kapsamında, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin uygulanmasında ve geliştirilmesinde daha iyi hizmet verebilecek kimya mühendislerinin yetiştirilmesi için eğitim programımızın nasıl geliştirilebileceği tartışılmıştır.

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

 

6. Mezun Paneli

  

Değerli Mezunumuz,

Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren mezunlarımızı, 2019 yılında mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirmek üzere bu sene altıncısını düzenlediğimiz “EĞİTİMİMİZDE FARKIMIZ, FARKINDALIĞIMIZ” başlıklı Mezun Paneli’ni 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 13:30’da gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bu sene 1979, 1989, 1999 ve 2009 mezunlarımızdan oluşan panelistlerimiz ve panelimize katılacak siz değerli paydaşlarımızın arasında yaratılacak sinerji ile öğrencilerimize kimya mühendisliği eğitimi ve iş hayatı konusunda hayat ve mesleki tecrübelerinizi aktararak onların mesleki veya kişisel gelişimlerine katkı sağlamanızı, gelecekte kimya mühendislerinden ulusal ve uluslararası düzeyde beklenen özelliklerin belirlenerek eğitimimize ışık tutmanızı diliyoruz.  

Sevgi ve saygılarımızla.

 


 

5. Mezun Paneli

  

Değerli Mezunumuz, 

Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren mezunlarımızı, 2018 yılında mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirmek üzere bu sene beşincisini düzenlediğimiz “MEZUNLARIMIZLA GELECEKTE BEKLENEN KİMYA MÜHENDİSİ PROFİLİNİN TARTIŞILMASI” başlıklı Mezun Paneli’ni 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 13:30’da gerçekleştirilmiştir.

Bu sene 1978, 1988, 1998 ve 2008 mezunlarımızdan oluşan panelistlerimiz ve panelimize katılan siz değerli paydaşlarımızın arasında yaratılan sinerji ile öğrencilerimize kimya mühendisliği eğitimi ve iş hayatı konusunda hayat ve mesleki tecrübelerinizi aktararak onların mesleki veya kişisel gelişimlerine katkı sağlamanızı, gelecekte kimya mühendislerinden ulusal ve uluslararası düzeyde beklenen özelliklerin belirlenerek eğitimimize ışık tutmanızı diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

V. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.


 

4. Mezun Paneli

   Değerli Mezunumuz, 

Bölümümüzde, 28 Nisan 2017 Cuma günü 12:00-17:30 saatleri arasında Üniversitemiz ve 1985 yılı mezunumuz Musa Eskili'nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz “Eğitimde Mezunlarımınız Rolü” başlıklı Panelimiz’de, Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren 1977, 1987, 1997, 2007 mezunlarımızla 2017 yılında mezun olan öğrencilerimiz bir araya gelmiştir.

Sevgi ve saygılarımızla.

IV. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.

 

3. Mezun Paneli

  

Değerli Mezunumuz, 

Bölümümüzde, 29 Nisan 2016 Cuma günü 12:00-16:30 saatleri arasında Üniversitemiz ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.


Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz “Mezunlarımızın Gözünden Eğitim Programımızın Dünü Bugünü ve Yarını” başlıklı Panelimiz’de, Kamu/özel sektörde çalışan ve işveren 1976, 1986, 1996, 2006 mezunlarımızla 2016 yılında mezun olan öğrencilerimiz bir araya gelmiştir.Panel kapsamında, kamu ve özel sektörde çalışan mühendis, akademisyen ve işveren olarak panelimize katılan mezun paydaşlarımızın hayat ve mesleki tecrübelerinden yola çıkarak, eğitim programımızın mezunlarımızın yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini ne ölçüde karşıladığı, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşam boyu eğitimleri sürdürebilmeleri için gerekli mesleki veya kişisel gelişimlerine ne derecede katkıda bulunabildiği sorularına cevap bulmaya çalışılmış, öneriler doğrultusunda geleceğin kimya mühendislerini nasıl daha da iyi yetiştirebileceğimiz tartışılmıştır.

Sevgi ve saygılarımızla.

III. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.


 

2. Mezun Paneli

   Değerli Mezunumuz, 

Bölümümüzde, 8 Mayıs 2015 Cuma günü 12.00-17.30 saatleri arasında Üniversitemiz ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin katkılarıyla Mezun Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli ikramlar ile renklendirdiğimiz bu günümüzde 1972, 1973, 1974, 1975, 1985, 1995, 2005 yılı mezunlarımızı 2015 yılında mezun olan öğrencilerimizle buluşturarak mezunlarımız arasında iletişim sağlanmıştır. Bölümümüz mezunu olarak bu etkinliğe katılımınız bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu etmiştir.

Sevgi ve saygılarımızla.II. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.

 

1. Mezun Paneli

  

    
Değerli Mezunumuz, 

Bölümümüz Mezunlarla İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu, mezunlarımızla, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile 15 Mayıs 2014 tarihinde, “Eğitim-Öğretim Programının Kamu/Özel Sektöre Mühendis Yurt İçi/Dışı Akademisyen Yetiştirmede Kuvvetli ve Zayıf Yönlerinin Tartışılması” başlıklı bir panel düzenlemiştir.

Sevgi ve saygılarımızla.

I. Mezun Paneli fotoğrafları için tıklayınız.