Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
STAJYERLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HK. ÖNEMLİ DUYURU!

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, çırak ve stajyerler staja başlamadan önce staj yapacağı işyerinin tehlike sınıfına uygun temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaları gerekmektedir.

2. Stajyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, primleri (okulu) tarafından yapılır.

3. Stajyerler sağlık gözetimi ve İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi yönünden çalışanlar gibi değerlendirilir.

4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine göre;

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(3) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer." denilmekte olup, bu kapsamda değerlendirilmelidir.

5. Üniversitemiz öğrencilerinin (Doktora, Yüksek Lisans, lisans, ön lisans) staj yaptıkları dönemler haricinde başlarına gelebilecek kazalar, iş kazası olarak değerlendirilmez.

6. 5510 Sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan çırak ve stajyer öğrenciler ile aynı maddenin (e) bendi kapsamındaki İş-Kur kursiyerlerinin staj gördükleri sırada iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları halinde, söz konusu kişilerin çalıştığı/staj gördüğü işyeri işverenleri tarafından bildirimleri manuel olarak kâğıt ortamında yapılacak ve yükümlülüğün süresinde getirilmemesi durumunda idari para cezaları eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenlerine uygulanacaktır. (Ek, 10/7/2018 tarihli ve 2018/26 sayılı genelge).