Seçmeli lisans derslerimiz >>>
Malzeme bilim ve teknolojisi
Polimer bilim ve teknolojisi
Biyoteknoloji
Araştırma konularımız >>>
Kimyasal proses tasarımı / Katalizörler
Temiz enerji / Hidrojen üretimi
Çevre koruma / Atık arıtımı
Matematiksel modelleme
Nanotıp uygulamaları
Biyosensörler / Çip üstü laboratuvar
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
STAJ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sadece zorunlu stajlar olmak üzere, staj istekleriniz eskisi gibi SKS’ye iletilebilecektir. Zorunlu staj yapma isteklerinizi SKS’ye iletilmek üzere gerekli ekleriyle* birlikte bölüm sekreterliğine iletmeniz gerekmektedir.

 

*Bölümümüz WEB sitesindeki “Staj” sekmesinden staj protokolüne ulaşabilirsiniz. Protokolde belirtilen basamakların tümünün eksiksiz bir biçimde uygulanması gerekmektedir.