Ders WEB Sayfaları

ZORUNLU DERSLER

MÜH 103          İş Sağlığı ve Güvenliği I

KMÜ 105           Kimya Mühendisliği İlkeleri

KMÜ 231           Sayısal Çözümleme

KMÜ 241           Kütle Enerji Denklikleri I

KMÜ 237           Mühendislik Matematiği

KMÜ 307           Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KMÜ 331           Isı Aktarımı

KMÜ 337           Kimya Müh. Termodinamiği II

MÜH 301          Mühendislik Ekonomisi

KMÜ 403           Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

KMÜ 417           Proses Kontrol

KMÜ 427           Transport Teorisi

KMÜ 435           Kimya Müh. Tasarımı I

KMÜ 437           Proje Plan ve Organizasyon

KMÜ 475           Çevre Güvenlik Mühendisliği

KMÜ 420           Staj

MÜH 401          Çok Disiplinli Proje

ALAN İÇİ SEÇMELİ (PAKET DERSLER)

KMÜ 407                    Polimer Bilim ve Teknolojisi II

KMÜ 413                    Biyoteknoloji II

KMÜ 479                    Malzeme Bilim ve Teknolojisi II

ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER

KMÜ 329                         Kimya Endüst. Hava Kirliliği

KMÜ 341                         İlaç Endüstrisine Giriş

KMÜ 347                         Atık Suların Arıtılması

KMÜ 365                         Müh. Ürün Gel. Paz. An.

KMÜ 480                         Enerji Teknolojisi